English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

bob

(Verb)
ผงกหัว   translate thai bob Reverse lookup pà-ngòk hǔa

bob

(Noun)
สิ่งที่ห้อยอยู่และเด้งขึ้นเด้งลงเช่น ปอยผม   translate thai bob 

bob

(Noun)
การผงกศีรษะ   translate thai bob  gaan pà-ngòk sěen-sà

bob

(Verb)
ผลุบๆ โผล่ๆในน้ำ   translate thai bob 

bob

(Verb)
เคาะเบาๆ เร็วๆ   translate thai bob 

bob

(Verb)
ผงกศีรษะ   translate thai bob Reverse lookup pà-ngòk sěen-sà

bob

(Noun)
ผมทรงสั้นที่ตัดตรงแค่คาง   translate thai bob 

bob

(Verb)
ตัด(ผมคน, หางม้า)ให้สั้น   translate thai bob  dtàt(pǒmkon, hǎangmáa)hâisân

bob

(Noun)
สิ่งที่ถูกตัดให้สั้นเช่น หางม้า หูสุนัข   translate thai bob 

bob

(Noun)
การศัลยกรรมจมูก   translate thai bob  gaan sǎn-yá-gam jà-mòok

bob

(Noun)
หนึ่งชิลลิ่ง   translate thai bob 

bob

()
เหรียญชิลลิง   เหรียญชิลลิง 

bob

()
5 เพนนี   5 เพนนี 

bob

()
ไปชั่วระยะเวลาสั้นๆ   translate thai bob 
bobbed
(Adjective)
ทรงบ็อบ   translate thai bobbed 
bobber
(Noun)
ทุ่นที่ติดอยู่กับสายเบ็ด   translate thai bobber 
bobbin
(Noun)
กระสวยด้าย   translate thai bobbin  grà-sǔay dâi
bobble
(Noun)
ลูกกลมเล็กทำด้วยขนสัตว์สำหรับตกแต่งเสื้อผ้า   translate thai bobble 
bobby
(Noun)
เจ้าหน้าที่ตำรวจ   translate thai bobby Reverse lookup jâo nâa têe dtam-rûat
bobcat
(Noun)
แมวป่าแถบอเมริกาเหนือ   translate thai bobcat 
bobsleigh
(Noun)
รถเลื่อนหิมะ   translate thai bobsleigh 
bob down
(Phrasal verb)
ก้มหัวลง   translate thai bob down  gôm hǔa long
bob to
(Phrasal verb)
ถอนสายบัว   translate thai bob to Reverse lookup tǒn sǎi-bua
bob up
(Phrasal verb)
ผลุบๆโผล่ๆ   ผลุบๆโผล่ๆ 
nabob
(Noun)
คนร่ำรวยหรือคนมีอำนาจมาก   translate thai nabob  kon râm ruay rěu kon mee am-nâat mâak
plumb bob
(Noun)
ลูกดิ่ง   translate thai plumb bob 
bent as a nine bob note
()
ที่เป็นเกย์   translate thai bent as a nine bob note  têe bpen gày
bent as a nine bob note
()
ที่ผิดกฎหมาย   translate thai bent as a nine bob note  têe pìt gòt mǎi
bob hope
()
ยาเสพย์ติดที่ได้จากพืช เช่น กัญชา   translate thai bob hope 
bobs your uncle
()
แล้วมันก็จะทำงาน   translate thai bobs your uncle 
 
;