English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

business

(Noun)
ธุรกิจ   translate thai business Reverse lookup tóo-rá-gìt

business

(Noun)
ผู้สนับสนุน   translate thai business Reverse lookup pôo sà-nàp-sà-noon

business

(Noun)
หน้าที่   translate thai business  nâa têe

business

()
เจ๋ง   translate thai business Reverse lookup jěng
business administration
(Noun)
การบริหารธุรกิจ   translate thai business administration Reverse lookup gaan bor-rí-hǎan-toon-gìt
businesslike
(Adjective)
เหมือนธุรกิจ   translate thai businesslike  měuan tóo-rá-gìt
businessman
(Noun)
นักธุรกิจ   translate thai businessman Reverse lookup nák tóo-rá-gìt
businesswoman
(Noun)
หญิงนักธุรกิจ   translate thai businesswoman 
business end of
(Idiomatical expression)
ส่วนปลายของบางสิ่ง   translate thai business end of  sùan bplai kǒng baang sìng
funny business
(Idiomatical expression)
สิ่งผิดกฎหมาย   สิ่งผิดกฎหมาย Reverse lookup sìng pìt gòt mǎi
go out of business
(Idiomatical expression)
ล้มเหลว   ล้มเหลว 
have no business doing something
(Idiomatical expression)
ไม่ฉลาดในการทำบางสิ่ง   translate thai have no business doing something 
mind one's own business
(Idiomatical expression)
สนใจเรื่องของตนเอง   translate thai mind one's own business 
monkey business
(Idiomatical expression)
สิ่งไม่ชอบมาพากล   translate thai monkey business 
one means business
(Idiomatical expression)
จริงจังมาก   translate thai one means business 
make a practice / business of
(Idiomatical expression)
ทำ (บางสิ่ง) เป็นประจำ   translate thai make a business of  tam (baang sìng) bpen bprà-jam
put someone / a firm out (of business)
(Idiomatical expression)
ทำให้ล้มเหลว   translate thai put a firm out of business 
land office business
()
กลุ่มธุรกิจจำนวนมากที่เติบโตในเวลาอันสั้น   translate thai land office business 
like nobody's business
()
ดีมาก   translate thai like nobody's business Reverse lookup dee mâak
monkey business
()
เรื่องตลก   translate thai monkey business Reverse lookup rêuang dtà-lòk
That's show business (for you).
()
นั่นแหละชีวิตจริง   translate thai That's show business for you 
the business
()
เจ๋ง   translate thai the business Reverse lookup jěng
show business
(Noun)
ละครทีวี   translate thai show business Reverse lookup lá-kon tee-wee
volume business
(Noun)
ธุรกิจการค้าที่มีปริมาณสินค้ามาก   translate thai volume business 
 
;