English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

company

(Noun)
กลุ่มคน   กลุ่มคน Reverse lookup glòom kon

company

(Noun)
แขกผู้มาเยี่ยม   แขกผู้มาเยี่ยม 

company

(Noun)
ความเป็นเพื่อน   ความเป็นเพื่อน Reverse lookup kwaam bpen pêuan
accompany
(Verb)
ประกอบกับ   ประกอบกับ  bprà-gòp gàp
accompany
(Verb)
ไปเป็นเพื่อน   ไปเป็นเพื่อน  bpai bpen pêuan
accompanying
(Adjective)
ี่ที่เพิ่มเติม   translate thai accompanying 
accompany with
(Phrasal verb)
ทำพร้อมกับ   ทำพร้อมกับ  tam próm gàp
two's company (, three's a crowd)
(Idiomatical expression)
อยากอยู่กันตามลำพังสองคน มากกว่ามีคนอื่นอยู่ด้วย   อยากอยู่กันตามลำพังสองคน มากกว่ามีคนอื่นอยู่ด้วย  yàak yòo gan dtaam lam pang sǒng kon mâak gwàa mee kon eun yòo dûay
keep company with
(Idiomatical expression)
เห็นกันทั่วว่าอยู่กับ   translate thai keep company with 
parent company
(Noun)
บริษัทแม่   บริษัทแม่ 
private company
(Noun)
บริษัทเอกชน   translate thai private company 
part company with
(Phrasal verb)
แยกกับ   translate thai part company with  yâek gàp
part company with
(Phrasal verb)
ไม่เห็นด้วยกับ   translate thai part company with  mâi hěn dûay gàp
company bull
()
นักสืบเอกชน   translate thai company bull Reverse lookup nák sèup ek chon
stock company
(Noun)
บริษัทหุ้นส่วน   translate thai stock company 
trust company
(Noun)
ทรัสต์   translate thai trust company Reverse lookup sát
 
;