English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

crackling

(Noun)
กากหมู   กากหมู Reverse lookup gàak mǒo

crackling

(Noun)
เสียงดังเปรี้ยง   เสียงดังเปรี้ยง 

crackling

()
ผู้หญิงที่มีความต้องการทางเพศ   translate thai crackling  pôo yǐng têe mee kwaam dtông gaan taang pêt
 
;