English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

creel

(Noun)
ตะกร้าชนิดหนึ่งใช้ใส่ปลา   ตะกร้าชนิดหนึ่งใช้ใส่ปลา  dtà-grâa chá-nít nèung chái sài bplaa
 
;