English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

delinquency

(Noun)
การกระทำผิดกฎหมาย (โดยเฉพาะกับเด็ก) (ทางกฎหมายอาญา)   translate thai delinquency  gaan grà-tam pìt gòt mǎi (doi chà-pór gàp dèk) (taang gòt mǎi aa-yaa)
juvenile delinquency
(Noun)
การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน   translate thai juvenile delinquency 
 
;