English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

diameter

(Noun)
เส้นผ่าศูนย์กลาง   เส้นผ่าศูนย์กลาง Reverse lookup sên pàa sǒon glaang
 
;