English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

frown

(Verb)
ทำหน้าบึ้ง   ทำหน้าบึ้ง  tam nâa bêung

frown

(Noun)
การทำหน้าบึ้ง   การทำหน้าบึ้ง  gaan tam nâa bêung
frown at
(Phrasal verb)
ขมวดคิ้ว   ขมวดคิ้ว Reverse lookup kà-mûat kíw
frown at
(Phrasal verb)
ไม่ยอมรับ   ไม่ยอมรับ Reverse lookup mâi yom ráp
frown down
(Phrasal verb)
ทำให้หน้าถมึงทึง   ทำให้หน้าถมึงทึง 
frown on
(Phrasal verb)
ไม่ยอมรับ   ไม่ยอมรับ Reverse lookup mâi yom ráp
frown upon
(Phrasal verb)
ไม่ยอมรับ   ไม่ยอมรับ Reverse lookup mâi yom ráp
 
;