English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

hut

(Noun)
กระท่อม   กระท่อม Reverse lookup grà-tôm

hut

(Verb)
เข้าพักในกระท่อม   เข้าพักในกระท่อม  kâo pák nai grà-tôm

hut

(Noun)
ที่พักทหาร   ที่พักทหาร  têe pák tá-hǎan
chute
(Noun)
ทางหรือช่องลาดเอียง   ทางหรือช่องลาดเอียง  taang rěu chông lâat-iang
chute
(Noun)
น้ำตก   น้ำตก Reverse lookup nám dtòk
chutzpa
(Adjective)
ที่ไม่ละอาย   ที่ไม่ละอาย 
go phut
(Phrasal verb)
หยุดทำงานทันที   หยุดทำงานทันที  yòot tam ngaan tan tee
go phut
(Phrasal verb)
ล้มเหลว   ล้มเหลว 
hutch
(Noun)
กรง   กรง Reverse lookup grong
hutch
(Noun)
กระท่อมเล็กๆ   กระท่อมเล็กๆ 
hutch
(Noun)
สิ่งที่ใช้เก็บของ เช่น ตู้   สิ่งที่ใช้เก็บของ เช่น ตู้ 
open-and-shut-case
(Idiomatical expression)
คดี กรณี หรือเรื่องที่ไม่ซับซ้อน   คดี กรณี หรือเรื่องที่ไม่ซับซ้อน 
open-and-shut case
(Noun)
เรื่องง่าย   เรื่องง่าย 
parachute
(Noun)
ร่มชูชีพ   ร่มชูชีพ Reverse lookup rôm choo chêep
parachute
(Verb)
กระโดดร่ม   กระโดดร่ม Reverse lookup grà-doht rôm
put up the shutters
(Idiomatical expression)
ปิดร้านโดยล็อคกุญแจ   ปิดร้านโดยล็อคกุญแจ 
put up the shutters
(Idiomatical expression)
ปิดกิจการค้า   ปิดกิจการค้า 
chutney ferret
()
เกย์   translate thai chutney ferret Reverse lookup gày
shut
(Verb)
ปิดเสียงดัง   ปิดเสียงดัง  bpìt sǐang dang
shut
(Verb)
ทำให้ปิด   translate thai shut  tam hâi bpìt
shut
(Verb)
พับ   translate thai shut Reverse lookup páp
shut
(Verb)
หยุด   translate thai shut  yòot
shut
(Adjective)
ซึ่งปิดไว้   ซึ่งปิดไว้ 
shut
(Noun)
การปิด   การปิด  gaan bpìt
shutdown
(Noun)
การปิดกิจการ   การปิดกิจการ  gaan bpìt gìt-jà-gaan
shut-eye
(Noun)
การนอนหลับ   translate thai shut-eye  gaan non làp
shut-in
(Noun)
คนเก็บตัว   translate thai shut-in Reverse lookup kon gèp dtua
shutout
(Noun)
การป้องกันฝ่ายตรงข้าม   translate thai shutout  gaan bpông gan fài dtrong kâam
shutter
(Noun)
ทิ่ปิดเปิดรูแสงของกล้องถ่ายรูป   ทิ่ปิดเปิดรูแสงของกล้องถ่ายรูป 
shutter
(Noun)
บานเกล็ดหน้าต่าง   translate thai shutter  baan glèt nâa dtàang
 
;