English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

laboratory

(Noun)
ห้องปฏิบัติการ   ห้องปฏิบัติการ Reverse lookup hông bpà-dtì-bàt gaan
 
;