English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

mall

(Noun)
ทางเดินเท้า   translate thai mall Reverse lookup taang dern táo

mall

(Noun)
ห้างสรรพสินค้า   translate thai mall Reverse lookup hâang sàp sǐn-káa
abnormally
(Adverb)
อย่างผิดปกติ   อย่างผิดปกติ 
big fish in a small pond
(Idiomatical expression)
คนสำคัญในชนกลุ่มน้อย   translate thai big fish in a small pond  kon sǎm-kan nai chon glòom nóy
feel small
(Phrasal verb)
รู้สึกต่ำต้อย   รู้สึกต่ำต้อย  róo-sèuk dtàm-dtôy
formally
(Adverb)
อย่างเป็นกิจจะลักษณะ   อย่างเป็นกิจจะลักษณะ 
small fry
(Idiomatical expression)
คนหรือสิ่งที่ไม่น่าสนใจ   translate thai small fry 
small hours
(Idiomatical expression)
หลังเที่ยงคืน   translate thai small hours  lǎng tîang keun
small print
(Idiomatical expression)
ส่วนสำคัญที่มักไม่ได้รับความสนใจในเอกสาร   translate thai small print 
small talk
(Idiomatical expression)
การพูดคุยเล็กน้อยอย่างเป็นทางการ   การพูดคุยเล็กน้อยอย่างเป็นทางการ  gaan pôot kui lék-nóy yàang bpen taang gaan
small time
(Idiomatical expression)
เล็กน้อย   translate thai small time Reverse lookup lék-nóy
thankful for small mercies
(Idiomatical expression)
ขอบคุณในสิ่งเล็กๆ น้อยแต่มีประประโยชน์   translate thai thankful for small mercies 
look small
(Phrasal verb)
กลายเป็นสิ่งไม่สำคัญ   translate thai look small 
mallard
(Noun)
เป็ดป่าซึ่งมีชื่อละติน Anus platyrhynchos   translate thai mallard 
malleability
(Noun)
การเปลี่ยนแปลงได้   translate thai malleability  gaan bplìan bplaeng dâi
malleable
(Adjective)
ที่สามารถตีเป็นแผ่นบางๆ หรือรูปร่างต่างๆ ได้   translate thai malleable 
malleable
(Adjective)
ว่าง่าย   translate thai malleable Reverse lookup wâa ngâi
malleableness
(Noun)
การเปลี่ยนแปลงได้   translate thai malleableness  gaan bplìan bplaeng dâi
mallet
(Noun)
เครื่องมือที่มีลักษณะเหมือนฆ้อน   translate thai mallet 
mallet
(Noun)
ไม้สำหรับตีลูกในกีฬาโปโลหรือกีฬาตีคลี   translate thai mallet 
malleus
(Noun)
กระดูกค้อนในหูชั้นกลาง   translate thai malleus  grà-dòok kón nai hǒo chán glaang
mallow
(Noun)
ต้นไม้จำพวก Malva   translate thai mallow 
marshmallow
(Noun)
ขนมหวานลักษณะนุ่มนิ่มเคี้ยวหนึบๆ มีสีขาวหรือสีชมพู   translate thai marshmallow 
marshmallow
(Noun)
สมุนไพรยุโรปชนิดหนึ่ง   translate thai marshmallow  sà-mǒon prai yóo-rohp chá-nít nèung
maximally
(Adverb)
อย่างสูงสุด   translate thai maximally 
minimally
(Adverb)
อย่างน้อยที่สุด   translate thai minimally 
normally
(Adverb)
โดยปกติ   translate thai normally Reverse lookup doi bpòk-gà-dtì
shopping mall
(Noun)
ศูนย์การค้า   translate thai shopping mall Reverse lookup sǒon gaan káa
small
(Adjective)
เล็ก   เล็ก 
small
(Adjective)
ยังเด็ก   ยังเด็ก  yang dèk
 
;