English Thai Dictionary

Pages: [1] 2 3
Search word English Translation Thai Transcription

play

(Verb)
เล่นสนุก   เล่นสนุก 

play

(Verb)
เล่น   translate thai play Reverse lookup lên

play

(Verb)
เล่น   translate thai play Reverse lookup lên

play

(Verb)
แสดงหรือเล่นบทบาทของ   translate thai play  sà-daeng rěu lên bòt bàat kǒng

play

(Verb)
พักผ่อน   translate thai play Reverse lookup pák pòn

play

(Verb)
เล่นพนัน   translate thai play  lên pá-nan

play

(Verb)
แกล้งทำ   translate thai play  glâeng tam

play

(Noun)
การเล่น   translate thai play  gaan lên

play

(Noun)
การแสดง   translate thai play Reverse lookup gaan sà-daeng

play

(Noun)
การเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว   translate thai play 

play

(Noun)
การล้อเล่น   translate thai play  gaan lór lên

play

(Noun)
การกระโดดโลดเต้น   translate thai play  gaan grà-doht loht dtên

play

(Noun)
ช่วงเวลาในการเล่น   translate thai play  chûang way-laa nai gaan lên

play

(Noun)
การเล่นการพนัน   translate thai play  gaan lên gaan pá-nan

play

(Noun)
ครั้ง   translate thai play Reverse lookup kráng
action replay
(Noun)
การเปิดเทปให้ดูใหม่อีกครั้ง เช่น ภาพการแข่งขันกีฬา โดยมากมักจะเป็นภาพเคลื่อนไหวช้า ๆ ให้   การเปิดเทปให้ดูใหม่อีกครั้ง  เช่น ภาพการแข่งขันกีฬา โดยมากมักจะเป็นภาพเคลื่อนไหวช้า ๆ ให้ 
be in the play
(Idiomatical expression)
ยังอยู่ในระหว่างการแข่งขัน   translate thai be in the play  yang yòo nai rá-wàang gaan kàeng kǎn
be in the play
(Idiomatical expression)
มีผล   translate thai be in the play Reverse lookup mee pǒn
be play out
(Phrasal verb)
เหนื่อย   translate thai be play out Reverse lookup nèuay
bring something into play
(Idiomatical expression)
ทำให้มีผล   translate thai bring something into play  tam hâi mee pǒn
cassette player
(Noun)
เครื่องเล่นเทป   translate thai cassette player Reverse lookup krêuang lên têp
child's play
(Noun)
งานที่ง่ายมาก   งานที่ง่ายมาก  ngaan têe ngâi mâak
call something into play
(Idiomatical expression)
คล่องแคล่ว   คล่องแคล่ว Reverse lookup klông-klâew
child's play
(Idiomatical expression)
สิ่งง่ายๆ   สิ่งง่ายๆ 
foul play
(Idiomatical expression)
การทำผิดกฎหมาย   การทำผิดกฎหมาย  gaan tam pìt gòt mǎi
display
(Verb)
แสดง   แสดง Reverse lookup sà-daeng
horseplay
(Noun)
พฤติกรรมที่หยาบ, คึกคะนอง และอึกทึก   translate thai horseplay 
game at which two can play
(Idiomatical expression)
กลวิธีที่ทั้งสองฝ่ายใช้ในการแข่งขัน   translate thai game at which two can play 
horse-play
(Idiomatical expression)
ความเหลาะแหละ   translate thai horse-play 
play (the) devil's advocate
(Idiomatical expression)
ปั่นป่วนให้วุ่นวาย   ปั่นป่วนให้วุ่นวาย 
Pages: [1] 2 3
 
;