English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

praise

(Noun)
การสรรเสริญ   translate thai praise Reverse lookup gaan sǎnsern

praise

(Noun)
คำพูดยกย่อง   translate thai praise  kam pôot yók yông

praise

(Verb)
ชมเชย   translate thai praise Reverse lookup chom choie
appraise
(Verb)
ประเมินคุณค่า   ประเมินคุณค่า Reverse lookup bprà-mern koon kâa
appraise
(Verb)
ประเมินราคา   ประเมินราคา Reverse lookup bprà-mern raa kaa
appraisement
(Noun)
การประเมิน   การประเมิน Reverse lookup gaan bprà-mern
damn with faint praise
(Idiomatical expression)
ตำหนิด้วยการกล่าวชมเล็กน้อย   ตำหนิด้วยการกล่าวชมเล็กน้อย 
praiseworthy
(Adjective)
น่าชมเชย   translate thai praiseworthy Reverse lookup nâa chom choie
reappraise
(Verb)
พิจารณาใหม่   translate thai reappraise  pí-jaan-naa mài
upraise
(Verb)
ลอยขึ้น   translate thai upraise  loy kêun
 
;