English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

qualification

(Noun)
คุณสมบัติ   translate thai qualification Reverse lookup koon sǒm-bàt

qualification

(Noun)
คุณสมบัติ   translate thai qualification Reverse lookup koon sǒm-bàt

qualification

(Noun)
ข้อจำกัด   translate thai qualification Reverse lookup kôr jam gàt
disqualification
(Noun)
การไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม   การไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม  gaan mâi mee koon sǒm-bàt têe mǒr sǒm
 
;