English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

retort

(Verb)
โต้ตอบ   translate thai retort Reverse lookup dtôh dtòp

retort

(Noun)
การพูดย้อนตอบ   translate thai retort 

retort

(Noun)
หลอดแก้วคอยาวสำหรับกลั่นในห้องทดลอง   translate thai retort  lòt gâew kor yao sǎm-ràp glàn nai hông tót long
retortation
(Noun)
การตอบกลับ   translate thai retortation  gaan dtòp glàp
 
;