English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

small

(Adjective)
เล็ก   เล็ก 

small

(Adjective)
ยังเด็ก   ยังเด็ก  yang dèk
big fish in a small pond
(Idiomatical expression)
คนสำคัญในชนกลุ่มน้อย   translate thai big fish in a small pond  kon sǎm-kan nai chon glòom nóy
feel small
(Phrasal verb)
รู้สึกต่ำต้อย   รู้สึกต่ำต้อย  róo-sèuk dtàm-dtôy
small fry
(Idiomatical expression)
คนหรือสิ่งที่ไม่น่าสนใจ   translate thai small fry 
small hours
(Idiomatical expression)
หลังเที่ยงคืน   translate thai small hours  lǎng tîang keun
small print
(Idiomatical expression)
ส่วนสำคัญที่มักไม่ได้รับความสนใจในเอกสาร   translate thai small print 
small talk
(Idiomatical expression)
การพูดคุยเล็กน้อยอย่างเป็นทางการ   การพูดคุยเล็กน้อยอย่างเป็นทางการ  gaan pôot kui lék-nóy yàang bpen taang gaan
small time
(Idiomatical expression)
เล็กน้อย   translate thai small time Reverse lookup lék-nóy
thankful for small mercies
(Idiomatical expression)
ขอบคุณในสิ่งเล็กๆ น้อยแต่มีประประโยชน์   translate thai thankful for small mercies 
look small
(Phrasal verb)
กลายเป็นสิ่งไม่สำคัญ   translate thai look small 
small arms
(Noun)
อาวุธขนาดเล็ก   อาวุธขนาดเล็ก  aa-wóot kà-nàat-lék
small change
(Noun)
สิ่งที่มีค่าไม่มาก   translate thai small change 
small hours
(Noun)
ช่วงตอนเช้า   translate thai small hours  chûang dton cháo
small intestine
(Noun)
สำไส้เล็ก   translate thai small intestine 
small talk
(Noun)
การพูดไร้สาระ   translate thai small talk  gaan pôot rái-sǎa-rá
small-minded
(Adjective)
ใจแคบ   translate thai small-minded Reverse lookup jai kâep
smallpox
(Noun)
ไข้ทรพิษ   translate thai smallpox Reverse lookup kâi tor-rá-pít
small-time
(Adjective)
ไม่สำคัญ   translate thai small-time  mâi sǎm-kan
sing small
(Idiomatical expression)
ร้องเพลงเงียบๆ   translate thai sing small 
sing small
(Phrasal verb)
ประพฤติตัวนอบน้อมหลังจากถูกดุว่า   translate thai sing small 
speak small
(Phrasal verb)
พูดเสียงต่ำและเบา   translate thai speak small  pôot sǐang dtàm láe bao
 
;