English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

spring

(Verb)
ดีดตัว   ดีดตัว 

spring

(Noun)
สปริง   สปริง 

spring

(Noun)
ฤดูใบไม้ผลิ   translate thai spring Reverse lookup rí-doo bai mái plì

spring

(Noun)
การกระโดด   translate thai spring  gaan grà-doht

spring

(Noun)
น้ำพุธรรมชาติ   translate thai spring 

spring

(Noun)
แหล่งกำเนิด   translate thai spring Reverse lookup làeng gam-nêrt
hairspring
(Noun)
ขดสปริงขนาดเล็กมากของนาฬิกา   translate thai hairspring 
handspring
(Noun)
การตีลังกาโดยใช้มือทั้งสองยันพื้น   translate thai handspring 
headspring
(Noun)
ต้นน้ำ   translate thai headspring Reverse lookup dtôn nám
hot spring
(Noun)
บ่อน้ำร้อน   translate thai hot spring Reverse lookup bòr-nám rón
no spring chicken
(Idiomatical expression)
ไม่ใช่หนุ่มสาว   translate thai no spring chicken 
mainspring
(Noun)
ลานตัวใหญ่และสำคัญที่สุดของนาฬิกา   translate thai mainspring 
mainspring
(Noun)
ส่วนสำคัญที่สุด   translate thai mainspring  sùan sǎm-kan têe sòot
mineral spring
(Noun)
น้ำแร่ธรรมชาติ   translate thai mineral spring  nám râe tam-má-châat
offspring
(Noun)
ลูกหลาน   translate thai offspring Reverse lookup lôok lǎan
offspring
(Noun)
ผลที่เกิดขึ้น   translate thai offspring  pǒn têe gèrt kêun
spring chicken
(Noun)
ลูกไก่   translate thai spring chicken  lôok gài
springboard
(Noun)
กระดานสำหรับกระโดดน้ำหรือเล่นยิมนาสติก   translate thai springboard 
springboard
(Noun)
จุดเริ่มต้นทางความคิดหรือการกระทำ   translate thai springboard  jòot rêrm-dtôn taang kwaam kít rěu gaan grà-tam
springbok
(Noun)
ละมั่งแอฟริกา   translate thai springbok  lá mâng aef-rí-gaa
springbuck
(Noun)
ละมั่งแอฟริกา   translate thai springbuck  lá mâng aef-rí-gaa
springe
(Noun)
กับดัก   translate thai springe Reverse lookup gàp dàk
springe
(Verb)
สร้างหลุมพราง   translate thai springe  sâang lǒom praang
springer
(Noun)
หินรูปลิ่มที่อยู่ส่วนบนของตอม่อ   translate thai springer 
springer
(Noun)
วัวสาวที่พร้อมจะให้กำเนิดลูกวัว   translate thai springer 
springer
(Noun)
ผู้กระโดด   translate thai springer 
Springfield
(Noun)
เมืองของรัฐอิลลินอยด์   translate thai Springfield 
springhead
(Noun)
ต้นน้ำ   translate thai springhead Reverse lookup dtôn nám
springhead
(Noun)
ต้นกำเนิด   translate thai springhead 
springhouse
(Noun)
เรือนเล็กๆ สร้างที่ริมลำธารเพื่อเก็บอาหารให้เย็น   translate thai springhouse 
 
;