English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

tavern

(Noun)
โรงแรมขนาดเล็ก   translate thai tavern  rohng raem kà-nàat-lék

tavern

(Noun)
โรงเหล้า   translate thai tavern Reverse lookup rohng lâo

tavern

(Noun)
ที่พักคนเดินทาง   translate thai tavern  têe pák kon dern taang
 
;