English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

thigh

(Noun)
ต้นขา   ต้นขา Reverse lookup dtôn kǎa
thunderthighs
()
คนที่มีขาอ้วนและใหญ่มาก   คนที่มีขาอ้วนและใหญ่มาก  kon têe mee kǎa uan láe yài mâak
thigh bone
(Noun)
กระดูกต้นขา   กระดูกต้นขา  grà-dòok dtôn kǎa
thighbone
(Noun)
กระดูกต้นขา   กระดูกต้นขา  grà-dòok dtôn kǎa
 
;