English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

tree

(Noun)
ต้นไม้   ต้นไม้ Reverse lookup dtôn mái

tree

(Noun)
แผนผังรูปต้นไม้   translate thai tree 

tree

(Verb)
ไล่ขึ้นต้นไม้   translate thai tree 
back street
(Noun)
ถนนที่อยู่ห่างจากถนนใหญ่   ถนนที่อยู่ห่างจากถนนใหญ่ 
backstreet
(Noun)
ถนนที่อยู่ห่างจากถนนใหญ่   translate thai backstreet 
backstreet
(Noun)
ถนนที่แยกจากถนนหลัก   translate thai backstreet  tà-nǒn têe yâek jàak tà-nǒn làk
backstreet
(Adjective)
ที่เกิดขึ้นในที่ลับ   translate thai backstreet  têe gèrt kêun nai têe láp
bark up the wrong tree
(Idiomatical expression)
คิดผิด   translate thai bark up the wrong tree Reverse lookup kít pìt
Carnaby Street
(Noun)
ถนนในเมืองลอนดอนที่มีชื่อเสียงในช่วง 1960-69 เนื่องจากมีร้านที่ขายเสื้อผ้าแฟชั่น   translate thai Carnaby Street 
family tree
(Noun)
แผนภูมิแสดงลำดับเครือญาติของวงศ์ตระกูล   แผนภูมิแสดงลำดับเครือญาติของวงศ์ตระกูล 
gum tree
(Noun)
ต้นไม้ที่ให้ยางไม้   ต้นไม้ที่ให้ยางไม้ 
high street
(Noun)
ถนนใหญ่ (ที่มีร้านค้าสองข้างทาง) (ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ)   translate thai high street  tà-nǒn yài (têe mee ráan káa sǒng kâang taang) (paa-sǎa ang-grìt bàep ang-grìt)
in Queer Street
(Idiomatical expression)
ในสถานการณ์ที่ลำบาก   translate thai in Queer Street 
man in the street
(Idiomatical expression)
คนทั่วไป   translate thai man in the street  kon tûa bpai
not able to see the wood for the trees
(Idiomatical expression)
เห็นหนทางแก้ปัญหา   เห็นหนทางแก้ปัญหา  hěn hǒn taang gâe bpan-hǎa
pound the streets
(Idiomatical expression)
มองหางาน   translate thai pound the streets  mong hǎa ngaan
right up someone's street
(Idiomatical expression)
ที่ตรงตามความสนใจ   translate thai right up someone's street  têe dtrong dtaam kwaam sǒn-jai
main street
(Noun)
ถนนสายสำคัญในเมืองเล็กๆ   translate thai main street 
man in the street
(Idiomatical expression)
คนทั่วไป   translate thai man in the street  kon tûa bpai
manteltree
(Noun)
ไม้ขวางที่วางบนเตาผิง   translate thai manteltree 
mulberry tree
(Noun)
ต้นมัลเบอร์รี่   translate thai mulberry tree 
oak tree
(Noun)
ต้นโอ๊ก   translate thai oak tree 
offstreet
(Adjective)
ซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่บนถนนสาธารณะ   translate thai offstreet 
one-way street
(Noun)
ทางที่แล่นรถทางเดียว   translate thai one-way street 
rooftree
(Noun)
สันอกไก่ของหลังคา   translate thai rooftree 
easy street
()
สถานที่สมมุติสำหรับคนมั่งคั่ง / สุขสบายในชีวิต   translate thai easy street  sà-tǎan têe sǒm móot sǎm-ràp kon mâng kâng / sòok sà-bai nai chee-wít
Go climb a tree!
()
ไปให้พ้น   translate thai Go climb a tree! Reverse lookup bpai hâi pón
not grow on trees
()
ไม่มาก   translate thai not grow on trees  mâi mâak
on the street
()
เป็นที่รู้จักกันทั่ว   translate thai on the street 
street people
()
คนไร้ที่อยู่อาศัย   คนไร้ที่อยู่อาศัย 
 
;