English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

twin

(Noun)
แฝด   translate thai twin Reverse lookup fàet

twin

(Noun)
ความเหมือนกัน   translate thai twin 

twin

(Verb)
เป็นคู่กัน   translate thai twin  bpen kôo gan

twin

(Verb)
ทำให้เป็นคู่กัน   translate thai twin  tam hâi bpen kôo gan

twin

(Verb)
มีฝาแฝด   translate thai twin  mee fǎa fàet
entwine about
(Phrasal verb)
พันรอบ   พันรอบ  pan rôp
entwine around
(Phrasal verb)
พันรอบ   พันรอบ  pan rôp
entwine round
(Phrasal verb)
พันรอบ   พันรอบ  pan rôp
entwine with
(Phrasal verb)
พันรอบ   พันรอบ  pan rôp
entwine
(Verb)
พันรอบ   พันรอบ  pan rôp
entwine
(Verb)
พัวพัน   พัวพัน Reverse lookup pua pan
in the twinkling of an eye
(Idiomatical expression)
เร็วมาก   translate thai in the twinkling of an eye  rew mâak
intertwine
(Verb)
สานเข้าด้วยกัน   translate thai intertwine 
intertwine
(Verb)
สานเข้าด้วยกัน   translate thai intertwine 
intwine
(Verb)
พัน   translate thai intwine Reverse lookup pan
intwine
(Verb)
พัน   translate thai intwine Reverse lookup pan
Siamese twins
(Noun)
ฝาแฝดซึ่งมีลำตัวติดกันแต่กำเนิด   translate thai Siamese twins 
twin bed
(Noun)
เตียงคู่   translate thai twin bed Reverse lookup dtiang kôo
twin room
(Noun)
ห้องที่มีเตียงเดี่ยวสองเตียง   translate thai twin room  hông têe mee dtiang dìeow sǒng dtiang
twine
(Noun)
สายเชือก   translate thai twine  sǎi chêuak
twine
(Verb)
พันรอบ   translate thai twine  pan rôp
twine
(Verb)
ถักเป็นเกลียว   translate thai twine  tàk bpen gè-lee-yow
twinge
(Noun)
อาการปวดฉับพลันและรุนแรง   translate thai twinge 
twinkle
(Verb)
ส่องแสงระยิบระยับ   translate thai twinkle  sòng sǎeng rá-yíp rá-yáp
twinkle
(Verb)
เป็นแวววาว   translate thai twinkle  bpen waew-wao
twinkle
(Verb)
ผ่านไปอย่างรวดเร็ว   translate thai twinkle  pàan bpai yàang rûat rew
twinkle
(Noun)
แสงแวววาว   translate thai twinkle 
twinkle
(Noun)
เวลาชั่วพริบตาเดียว   translate thai twinkle 
twinkler
(Noun)
ผู้ขยิบตา   translate thai twinkler 
twinkling
(Noun)
การส่องแสงระยิบระยับ   translate thai twinkling  gaan sòng sǎeng rá-yíp rá-yáp
 
;