English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

wardrobe

(Noun)
ตู้เสื้อผ้า   ตู้เสื้อผ้า Reverse lookup dtôo sêua pâa

wardrobe

(Noun)
เสื้อผ้าทั้งหมดของผู้ใดผู้หนึ่ง   เสื้อผ้าทั้งหมดของผู้ใดผู้หนึ่ง 
wardrobe dealer
(Noun)
พ่อค้าขายเสื้อผ้าเก่าๆ   พ่อค้าขายเสื้อผ้าเก่าๆ 
wardrobe trunk
(Noun)
กระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่ที่แขวนเสื้อผ้าได้   กระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่ที่แขวนเสื้อผ้าได้ 
 
;