Site Map

English Thai Dictionary

Last updated: 2010, March 20
Total pages: 74444

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

    
74444 pages
ขัดดอก
ขัดต่อ
ขัดตา
ขัดตาทัพ
ขัดถู
ขัดบท
ขัดผลประโยชน์
ขัดยอก
ขัดลาภ
ขัดลูกตา
ขัดสน
ขัดสมาธิ
ขัดสี
ขัดสี
ขัน
ขัน
ขั้น
ขั้น
ขันกว้าน
ขันชะเนาะ
ขั้นดี
ขั้นต้น
ขันต่อ
ขั้นตอน
ขั้นตอนวิธี
ขั้นต่ำ
ขั้นต่ำ
ขันติ
ขันติธรรม
ขันตี
ขันที
ขันธ์
ขันน้ำพานรอง
ขั้นบันได
ขันบาตร
ขั้นพื้นฐาน
ขันลงหิน
ขันสมอ
ขั้นสุดท้าย
ขั้นสูง
ขั้นสูงสุด
ขันหมาก
ขั้นอันตราย
ขันอาสา
แซ็กคาริน
แซ็กคารินโซเดียม
แซนด์วิช
แซบ
แซยิด
แซว
แด่
แดก
แดก
แดกดัน
แดกดัน
แดกแด้
แดง
แดง
แดงก่ำ
แดงฉาน
แดงสด
แดงเข้ม
แดงเถือก
แดงเลือดนก
แดด
แดดกล้า
แดดจัด
แดดาล
แดดิ้น
แดน
แด่น
แด่น
แดนดิน
แดนไตร
แตกคอ
แตกฉาน
แตกฉาน
แตกฉาน
แตกฉานซ่านเซ็น
แตกดับ
แตกตัว
แตกตา
แตกต่าง
แตกตื่น
แตกทัพ
แตกปลี
แตกฝูง
แตกพาน
แตกมัน
แต่กระนั้น
แตกระแหง
แตกร้าว
แตกร้าว
แต่กลับ
แตกสลาย
แตกสามัคคี
แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก
แต่ก่อน
แต่ก่อนนั้น
แต่ก่อนแต่กี้
แต่กำเนิด
Atlantic
atlas
atlas
atmosphere
atmosphere
atmosphere
atmosphere
atmosphere
atmospheric
atoll
atom
atom
atomic
atomic
atomic
atomic bomb
atone
atone for
atonement
atop
atop
atrocious
atrocious
atrocious
atrophy
atrophy
atrophy
attach
attach
attach
attend
attend
attend
attend
attend on
attend on
attend to
attend to
attend to
attend upon
attend upon
attendance
attendance
attendant
attention
attention
attention
attention
attentive
attentive
attentively
attentiveness
attenuate
attenuate
attest
attest
attest to
attic
attire
attire
vulgarize
vulgarize
vulgarizer
vulgarly
vulgarness
Vulgate
vulnerability
vulnerable
vulnerable
vulnerable
vulnerableness
vulnerably
vulnerary
vulnerary
vulpine
vulture
vulture
vulturine
vulturine
vulturous
vulva
vulval
vulvar
vulvitis
vulvovaginitis
vying
W
w
w.c.
w/o
waddle
waddler
wade
wade
wade
wade
wade in
wade in
wade into
wade into
wade into
wade though
wade through
wader
wader
waders
wadi
wadi
wady
wady
wafer
wafer
waff
waff
waffle
waffle
waffle
waffle
waffle about
waffler
ขั้ว
ขั้ว
ขั้วกระจก
ขั้วบวก
ขั้วผล
ขั้วลบ
ขั้วแม่เหล็ก
ขั้วโลก
ขั้วโลกเหนือ
ขั้วโลกใต้
ข่า
ข่า
ขา
ขา
ข้า
ข้า
ข่า
ขาก
ขากรรไกร
ขากลับ
ขาก๊วย
ข้าง
ข้าง
ข้าง
ข้าง
ข้างๆ
ข้างๆ คูๆ
ข้างกบ
ข้างกบ
ข้างขึ้น
ข้างใดข้างหนึ่ง
ข้างใต้
ข้างใต้
ข้างใต้
ข้างใน
ข้างใน
ขาจร
ขาด
ขาด
ขาด
ขาดๆ วิ่นๆ
ขาดกัน
ขาดการติดต่อ
ขาดการศึกษา
ขาดคราว
ขาดความมั่นใจ
ขาดคอช้าง
ขาดค่า
ขาดค่า
ขาดคำ
ขาดงาน
ขาดช่วง
ขาดดุล
ขาดดุลการค้า
ขาดตกบกพร่อง
ขาดตลาด
ขาดตอน
ขาดตัว
ขาดตัว
ขาดทักษะ
แคลงใจ
แคล้ว
แคล่วคล่อง
แคล้วคลาด
แคลอรี่
แคลิฟอร์เนีย
แคลิฟอร์เนียม
แคลเซียม
แคลเซียมคาร์ไบด์
แคลเซียมไซคลาเมต
แคว
แคว้น
แคะ
แคะไค้
แค่เอื้อม
แคโทด
แง
แง่
แง่
แง่
แง่ง
แง่ง
แง่งอน
แง่ดี
แง่น
แง่บวก
แง้ม
แง่มุม
แง่ร้าย
แงะ
แจ้งให้ทราบ
แจจน
แจ๊ด
แจ๋น
แจ้น
แจ้น
แจ่ม
แจ่มกระจ่าง
แจ่มกระจ่าง
แจ่มจ้า
แจ่มชัด
แจ่มชัด
แจ่มชัด
แจ่มแจ้ง
แจ่มแจ้ง
แจ่มใส
แจ่มใส
แจ่มใส
แจ่มใส
แจ๋ว
แจ๋ว
แจ๋ว
แจว
แจว
แจว
แจ้ว
แจ้ว
แจ้วๆ
แจ้วๆ
แจ้วๆ
attune
attune to
atypical
auction
auction
auction off
audacious
audaciously
audi
audible
audience
audio
audio
audiometer
audiotape
audiovisual
audit
audit
audit
audit
audit
audit
audition
audition
audition
audition
auditor
auditor
auditor
auditorium
austere
austerity
austerity
Australia
Australia
Australian
Australian
autarchy
authentic
authentic
authentic
author
author
author
authoritarian
authoritarian
authoritative
authoritative
authority
authority
authority
authority
authorization
authorization
authorize
authorized
autism
auto
auto
auto
volute
volute
voluted
volution
vomit
vomit
vomit
vomit
vomit out
vomit out
vomiter
vomitive
von
voodoo
voodoo
voodoo
voodoo
voodooism
voodooist
voodooistic
voracious
voracious
voracious
voraciously
voraciousness
voracity
vorlage
vorous
vortex
vortex
vote with one's feet
voteable
voter
voting
votive
votively
vouch
vouch for
voucher
voucher
voucher
voucher
voucher
vouchsafe
vouchsafement
vow
vow
vow
vow
vowel
vowel
vower
vox
vox populi
voyage
voyage
voyage
voyage
voyage
voyageur
ขาดแคลน
ขาดใจ
ขาดใจตาย
ขาดไม่ได้
ขาตั้ง
ข้าทาส
ขาน
ขาน
ขานชื่อ
ขานตอบ
ขานรหัส
ขานรับ
ขาบ
ขาประจำ
ข้าพระพุทธเจ้า
ขาพับ
ข้าพเจ้า
ข้าม
ข้าม
ข้าม
ข้ามคืน
ข้ามชาติ
ข้ามพรมแดน
ข้ามฟาก
ข้ามหน้า
ข้ามหน้าข้ามตา
ข้ามหัว
ขาม้า
ข้ามเรือ
ข้ามแดน
ขายฝาก
ขายส่ง
ขายส่ง
ขายสด
ขายหน้า
ขายหน้าขายตา
ขายหู
ขายเชื่อ
ขายเลหลัง
ขายเลหลัง
ขายเสียง
ขายเหมา
ข่ายโทรศัพท์
ข้าราชการ
ข้าราชการการเมือง
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ข้าราชการประจำ
ข้าราชการพลเรือน
ข้าราชบริพาร
ขาล
ขาลาก
ขาว
ขาว
ข่าว
ข่าว
ข้าว
ขาว
ขาว
ขาว
ข้าวก้นบาตร
แกะ
แกะ
แกะ
แกะดำ
แกะรอย
แกะสลัก
แก้เกี้ยว
แก่เฒ่า
แก้เผ็ด
แก้แค้น
แก่แดด
แกโดลิเนียม
แก้โทษ
แก้ไข
แก้ไข
แก้ไข
แก้ไขปรับปรุง
แก้ไขปัญหา
แก่ไฟ
แข
แขก
แขก
แขกบ้านแขกเมือง
แขกยาม
แขกเมือง
แขกเหรื่อ
แข็ง
แข็ง
แข็ง
แข้ง
แข็งใจ
แข่น
แขน
แขนขวา
แขนขวา
แขนขา
แขนง
แขนง
แขนง
แขนง
แขนทุกข์
แขนนาง
แขม็บ
แขม่ว
แขม่วท้อง
แขย็กๆ
แขยง
แขยง
แขยง
แขยงแขงขน
แขวง
แขวน
แขวนคอ
แขวนนวม
แขวนลอย
แขวะ
แขวะ
แค่
แคชเชียร์
แคชเชียร์
autumn
auxiliary
auxiliary
auxiliary
auxiliary verb
avail
avail
avail
avail
avail against
avail of
available
available
avalanche
avalanche
avalanche
avalanche
avarice
avaricious
avenge
avenge
avenge of
avenge on
avenue
avenue
aver
average
average
average
average
await
await
awake
awake
awake
awake
awake
awake
awake from
awake to
awaken
awaken
awaken from
awaken from
awaken to
award
award
award to
aware
awareness
away
away
away
away
away
away
away
awe
awe
awesome
voicedness
voiceful
voiceful
voicefulness
voiceless
voiceless
voicelessly
voicelessness
voiceprint
void
void
void
void
void
void
void
void
voidable
voidableness
voidance
voided
voider
voile
voiture
volant
volant
volar
volar
volatile
volatile
volitive
volley
volley
volley
volley
volleyball
volleyball
volleyer
volplane
volplane
volt
volt
volt out
voltage
voltaic
voltaic battery
voltaic cell
voltameter
voltmeter
volubility
voluble
volubly
volume
volume
volume
volume business
volumetric
volumetrically
voluminosity
voluminous
ข้าวต้มเครื่อง
ข้าวตอก
ข้าวตัง
ข้าวตาก
ข้าวตู
ข่าวท้องถิ่น
ขาวนวล
ข้าวนาปรัง
ข้าวนึ่ง
ข้าวปลูก
ขาวผ่อง
ข้าวผัด
ข่าวพาดหัว
ข้าวฟ่าง
ข้าวมัน
ข้าวมันไก่
ข่าวยกเมฆ
ข้าวยากหมากแพง
ข้าวราดแกง
ข่าวร้าย
ข่าวล่า
ข่าวลือ
ข่าวสด
ข้าวสวย
ขาวสะอาด
ข่าวสังคม
ข่าวสั้น
ข้าวสาร
ข่าวสาร
ข้าวสาลี
ข้าวเม่า
ข้าวเย็น
ข้าวเย็น
ข้าวเย็น
ข้าวเหนียว
ข้าวแกง
ข้าวแช่
ข่าวแต้มสี
ข่าวโคมลอย
ข้าวโพด
ข้าวโพดคั่ว
ขาวโพลน
ข่าวในประเทศ
ข่าวใหญ่
ข่าวไม่มีมูล
ข้าศึก
ขาหยั่ง
ข้าหลวง
ข้าหลวงน้อย
ข้าหลวงใหญ่
ขาออก
ขาออก
ขาออก
ขาอ่อน
ขาอ่อน
ข้าเก่าเต่าเลี้ยง
ขาเข้า
ขาเข้า
ข้าเจ้า
ขาแข้ง
เฮโล
เเม่บ้าน
เเม่บ้าน
เเหงนมอง
แก
แก่
แก่
แก่
แก้
แก้
แก้
แก๊ก
แก๊ก
แก่กล้า
แก้ขัด
แก้คดี
แกง
แกง
แก่ง
แก๊ง
แกงขม
แกงจืด
แกงบวด
แกงมัสมั่น
แกงร้อน
แกงส้ม
แกงเขียวหวาน
แกงเผ็ด
แกงเลียง
แก่งแย่ง
แก้ปัญหา
แก้ม
แกม
แก้มตอบ
แกมมา
แก้มือ
แกร่ง
แกร่งกล้า
แกร็น
แกรนิต
แกร่ว
แกล้ง
แกล้ง
แกล้งเกลา
แกลบ
แกลบ
แกล้ม
แกล้ม
แกลลอน
แก้ลำ
แกลเลียม
แกว
แก้ว
แก้ว
แกว
แก้ว
แก้ว
แกว่ง
แกว่งไกว
แกว่งไปแกว่งมา
axil
axiom
axis
axle
ay-up
Ayutthaya
Ayutthaya
azure
azure
B
b
B and B
B.A.
B.C.
B.O.
babble
babble
babble out
babbler
babby
babe
babe
babe in arms
babe in the woods
babel
baboo
baboon
babu
baby
baby
babysit
babysitter
babysitting
baccalaureate
baccara
baccarat
bacchanal
baccy
bach
bachelor
bachelor
Bachelor's Degree
bachelorhood
bacilli
bacillus
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
vitriol
vitriol
vitriol
vitriolic
vituperate
vituperate
vituperation
vituperation
vituperative
vituperatively
vituperativeness
viva
viva
viva voce
viva voce
vivace
vivace
vivacious
vivaciously
vivacity
vivarium
vive
vivid
vivid
vivid
vividly
vividness
vivification
vivifier
vivify
vocable
vocable
vocabulary
vocabulary
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal cords
vocalic
vocalic
vocalization
vocalize
vocalize
vocalize
vocalize
vocalizer
vocally
vocalness
vocation
vocational
vocational
vocative
vocative
vocatively
vociferance
vociferant
vociferant
vociferate
ขี้ขลาด
ขี้ข้า
ขี้ขโมย
ขี้ครอก
ขี้ครอก
ขี้ครอก
ขี้ครั่ง
ขี้คร้าน
ขี้คร้าน
ขี้คุก
ขี้คุย
ขี้งอน
ขี้จาบ
ขี้จุ๊
ขี้ฉ้อ
ขี้ฉ้อตอแหล
ขี้ฉ้อตอแหล
ขีด
ขีด
ขีด
ขีด
ขีดขั้น
ขีดคร่อม
ขีดความสามารถ
ขีดคั่น
ขีดคั่น
ขีดฆ่า
ขีดจำกัด
ขีดสุด
ขีดอันตราย
ขี้ผง
ขี้ผึ้ง
ขี้ฝิ่น
ขี้ฝุ่น
ขี่ม้า
ขี้มือ
ขี้มูก
ขี้ยา
ขี้ยา
ขี้ระแวง
ขี้รังแค
ขี้ริ้ว
ขี้ริ้วขี้เหร่
ขี้ริ้วขี้เหร่
ขี้ลม
ขี้ลืม
ขี้สงสัย
ขี้หมูราขี้หมาแห้ง
ขี้หลงขี้ลืม
ขี่หลัง
ขี้หึง
ขี้หู
ขี้อ้อน
ขี้อาย
ขี้อิจฉา
ขี้เกรงใจ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75