Site Map

English Thai Dictionary

Last updated: 2010, March 20
Total pages: 74444

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

    
74444 pages
ค่างวด
ค้างสต๊อก
คางหมู
ค้างเติ่ง
ค้างแรม
ค่าจ้าง
ค่าจ้างขั้นต่ำ
ค่าจ้างรายเดือน
ค่าชดเชย
คาด
คาด
คาด
คาดการณ์
คาดการณ์ล่วงหน้า
ค่าถัวเฉลี่ย
คาถา
คาถาพัน
คาถาอาคม
ค่าทดแทน
ค่าทนายความ
คาทอลิก
ค่าทำขวัญ
คาที่
ค่าธรรมเนียม
คาน
คาน
คาน
ค้าน
คานหาม
คานอำนาจ
ค่านายหน้า
ค่าน้ำค่าไฟ
ค่าน้ำนม
ค่านิยม
ค่านิยมทางสังคม
คาบ
คาบ
คาบ
คาบ
คาบข่าว
ค่าบริการ
คาบลูกคาบดอก
คาบสมุทร
ค่าบำรุง
เปิ่น
เปิ่น
เปิ่น
เปิบ
เปิบ
เปิบข้าว
เปิบข้าว
เปีย
เปีย
เปียก
เปียก
เปียก
เปียก
เปี๊ยก
เปี๊ยก
เปียก
เปียก
เปียกปอน
เปียกปอน
เปียกแฉะ
เปียกแฉะ
เปียกโชก
เปี๊ยบ
เปี๊ยบ
เปี่ยม
เปี่ยม
เปี่ยมล้น
เปียโน
เปียโน
เปือก
เผ็ด
เผด็จ
เผด็จ
เผด็จการ
เผด็จการ
เผด็จการ
เผด็จศึก
เผ็ดร้อน
เผ็ดร้อน
เผ่นพรวด
เผ่นหนี
เผย
เผยความลับ
เผยอ
เผยอ
เผยิบ
เผยิบ
เผยิบ
เผยิบผยาบ
เผยิบผยาบ
เผยิบผยาบ
เผล่
เผล่
เผลอ
เผลอ
เผลอตัว
เผลอสติ
เผลอใจ
เผลอไผล
เผลอไผล
bide
bidet
biennial
biennial
bier
biff
biffa
bifocal
bifocals
bifurcate
big
big
big
big
big
big
big
big
Big Apple
big boss
Big Brother
Big Brother
big bucks
big cheese
Big D
big deal
Big deal!
big drink
big drum
big fish
biggie
biggie
bight
bigot
bigoted
bigotry
bigshot
bigwig
bijou
bijou
bijou
bike
biker
bikini
bilabial
bilabial
bilateral
bilateral
bilberry
bile
bile
bilge
bilge
bilharzia
bilingual
bilingual
bilious
bilk
bilk out of
bill
unequal
unequal
unequaled
unequaled
unequally
unequals
unequivocal
unerring
unerringly
UNESCO
unessential
unessential
unethical
uneven
uneven
uneven
uneven
uneven
uneventful
uneventfully
unexampled
unexceptionable
unexceptionably
unexpected
unexpectedly
unexplainedly
unexpressly
unfailing
unfailingly
unfailingness
unfit
unfit
unfit
unfit for
unfix
unfix
unflagging
unflaggingly
unflappability
unflappable
unflattering
unfledged
unflinching
unflinchingly
unflinchingness
unfold
unfold
unfold
unfold before
unfold to
unforeseen
unforgettable
unforgivable
unforgiving
unformed
unfortunate
unfortunate
unfortunately
unfounded
unfrequented
คาย
คาย
คาย
ค่าย
ค่าย
คายกคณะ
ค่ายกักกัน
คายตัว
ค่ายทหาร
คายทิ้ง
ค่ายมวย
ค่ายอาสาพัฒนา
ค่ายังชีพ
ค่าย้ายถอน
ค่ารถ
คารม
คารวะ
คารวะ
ค่าระวาง
ค่าระวางสินค้า
ค่ารักษา
ค่ารักษาพยาบาล
คาราคาซัง
คาราคาซัง
คาราวาน
คาราเต้
คาร์บอน
คาร์บอนมอนอกไซด์
คาร์บอนไดออกไซด์
คาร์บอลิก
คาหนังคาเขา
ค่าหน้าดิน
ค่าเงิน
ค่าเงินบาท
ค่าเงินบาท
ค่าเงินบาท
ค่าเฉลี่ย
ค่าเช่า
ค่าเดินทาง
ค้าเนื้อสด
ค่าเบี้ยเลี้ยง
คาเฟ่
คาเฟอีน
ค่าเรียน
ค่าเรือ
ค่าเล่าเรียน
ค่าเลี้ยงชีพ
ค่าเลี้ยงดู
ค่าเลี้ยงดูปูเสื่อ
ค่าเสมอภาค
ค่าเสมอภาค
ค่าเสียหาย
ค่าเหนื่อย
ค่าแรง
ค่าแรงขั้นต่ำ
ค่าแรงงาน
ค่าโฆษณา
ค่าโดยสาร
ค่าโทรศัพท์
คาใจ
เป๋อ
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซีย
เปอร์เซีย
เป้อเย้อ
เป๋อเหลอ
เป๋อเหลอ
เป๊ะ
เป๊ะ
เปะปะ
เปะปะ
เป้า
เป้า
เป้า
เป้า
เป้า
เป่า
เป่า
เป่า
เป้า
เป้า
เป่า
เป่ากบ
เป้ากางเกง
เป่าขลุ่ย
เป่านกหวีด
เป้านิ่ง
เป้าประสงค์
เปิด
เปิด
เปิดกรุ
เปิดกรุ
เปิดกล้อง
เปิดกล้อง
เปิดงาน
เปิดฉาก
เปิดฉาก
เปิดช่อง
เปิดทาง
เปิดบัญชี
เปิดบัญชี
เปิดปาก
เปิดปาก
เปิดป้าย
เปิดผนึก
เปิดผนึก
เปิดภาคเรียน
เปิดภาคเรียน
เปิดม่าน
เปิดรับ
เปิดรับ
เปิดร้าน
เปิดศึก
เปิดสวิตช์
เปิดหมวกลา
เปิดหมวกลา
เปิดหมวกให้
เปิดหมวกให้
billhook
billiards
billie
billing
billing
billion
billionaire
billow
billow out
billy
billy
billy no mates
billycan
bimbo
bimbo
bimonthly
bin
bin
bin
bin-liner
binary
bind
bind
bind
bind down
bind fast
bind off
bind over
bind to
bind together
biography
biological
biologist
biology
biomass
bionic
biophysics
biopic
biopsy
biorhythm
bios
biosphere
biotechnology
bipartisan
biped
biplane
birch
bird
bird
bird
bird
bird
bird of prey
bird-dog
bird's-eye view
bird's-eye view
birdbrain
birdcage
birdie
birdie
undertaken
undertaker
undertaker
undertaking
undertaking
undertaking
underthings
undertone
undertone
undertone
undertook
undertook
undertow
undertrick
underwater
underwater
underwater
underwater
underwear
underweight
underweight
underwent
underwood
underworld
underworld
underwrite
underwrite
underwrite
underwriter
underwritten
undo
undo
undoing
undone
undone
undone
undone
undoubted
undoubtedly
undraw
undrawn
undress
undress
undressed
undressed
undressed
undrew
undue
undulant
undulate
undulate
undulate
undulate
undulation
undulation
undulatory
unduly
undying
unearned
unearth
คำขอ
คำขอ
คำขอบคุณ
คำขอโทษ
คำขาด
คำขานรับ
คำขึ้นต้น
คำขู่
คำคม
คำครหา
ค้ำคอ
ค่ำคืน
คำคุณศัพท์
คำจารึก
คำจำกัดความ
ค้ำจุน
คำชม
คำชมเชย
คำชวน
คำช่วยกริยา
คำชักชวน
คำชี้ขาด
คำชี้แจง
ค้ำชู
คำด่า
คำดีควาย
คำต่อคำ
คำต้องห้าม
คำตอบ
คำตักเตือน
คำนึง
คำนึงถึง
คำนูณ
คำบรรยาย
คำบริภาษ
คำบอกเล่า
คำบัญชา
คำบุพบท
คำปฏิญาณ
คำปฏิเสธ
ค้ำประกัน
คำประกาศ
คำประพันธ์
คำประสม
คำปรามาศ
คำปรารภ
คำปรารภ
คำปราศรัย
คำปรึกษา
คำผวน
คำผสม
คำผัน
คำพยากรณ์
คำพ้อง
คำพ้องความหมาย
คำพ้องรูป
คำพ้องเสียง
คำพังเพย
คำพิพากษา
คำพิพากษาถึงที่สุด
เปล่งรัศมี
เปล่งเสียง
เปล่งเสียง
เปล่งแสง
เปลญวน
เปลว
เปลว
เปลวเพลิง
เปลวแดด
เปลวไฟ
เปล่า
เปล่า
เปล่า
เปล่าๆ
เปล่าๆ
เปล่าดาย
เปล่าประโยชน์
เปล่าประโยชน์
เปลาะ
เปลาะ
เปล่าเปลี่ยว
เปล่าเปลี่ยว
เปล่าเปลี่ยว
เปลี้ย
เปลี่ยน
เปลี่ยนคน
เปลี่ยนความคิด
เปลี่ยนตัว
เปลี่ยนตัว
เปลี่ยนท่าที
เปลี่ยว
เปลี่ยวเหงา
เปลี่ยวใจ
เปลือก
เปลือกตา
เปลือกตา
เปลือกนอก
เปลือกนอก
เปลือกนอก
เปลือกนอก
เปลือกหอย
เปลือกหอย
เปลือกหุ้ม
เปลือกโลก
เปลือกโลก
เปลือกไข่
เปลือกไข่
เปลือกไม้
เปลือกไม้
เปลื้อง
เปลื้อง
เปลือง
เปลือง
เปลื้อง
เปลื้อง
เปลืองตัว
เปลืองตัว
เปลืองที่
เปลื้องผ้า
เปลื้องผ้า
biscuit
bisect
bisexual
bisexual
bisexual
bisexual
bishop
bishop
bishopric
bismuth
bison
bisque
bistro
bit
bit
bit
bit
bit much
bit of awright
bit of fluff
bit of stuff
bitch
bitch
bitch about
bitch box
bitch up
bitchy
bite
bite
bite
bitterness
bitterness
bitty
bitumen
bituminous
bivalve
bivouac
biweekly
biz
biz
bizarre
blab
blab out
blabbermouth
blabbermouth
blabbler
black
black
black
black
black
black
black
black
black and blue
black and blue
black and white
black magic
black market
black market
underground
underground
underground
underground
underground resource
underground tunnel
underground water
undergrowth
underhand
underhand
underhand
underhand
underhanded
underhanded
underlaid
underlay
underlay
underlay
underlet
underlie
underline
underline
underline
underline
underling
underlying
underlying
underlying
undermanned
undermine
underrate
underripe
underrun
underrun
underscore
underscore
undersea
undersea
undersecretariat
undersecretary
undersell
undersell
underseller
underset
undershirt
undershoot
undershoot
undershorts
undershot
undershot
undershot
undersigned
undersigned
underslung
underslung
understaff
understand
understand
understand by
understandable
คำรับสารภาพ
คำราชาศัพท์
คำราม
คำลงท้าย
คำลักษณะนาม
คำลามก
คำวิงวอน
คำวิจารณ์
คำวินิจฉัย
คำวิเศษณ์
คำศัพท์
คำสดุดี
คำสบถ
คำสบประมาท
คำสมาส
คำสรรพนาม
คำสรรเสริญ
คำสรรเสริญเยินยอ
คำสอน
คำสั่ง
คำสั่งมาโคร
คำสั่งศาล
คำสั่งสอน
คำสัญญา
คำสัตย์
คำสันธาน
คำสาบาน
คำสาป
คำสาปแช่ง
คำสารภาพ
คำเดี่ยว
คำเต็ม
คำเติม
คำเตือน
คำเบิกความ
คำเมือง
คำเยินยอ
คำเรียกร้อง
คำเล่าลือ
คำเสก
คำเสนอ
คำแก้ตัว
คำแช่ง
คำแถลง
คำแถลงการณ์
คำแนะนำ
คำแปล
คำแปล
คำแสดงความยินดี
คำโคลง
คำโดด
คำให้การ
คำไว้อาลัย
คิกๆ
คิกคัก
คิกคัก
คิด
คิด
คิด
คิด
เป็นอื่น
เป็นเกลียว
เป็นเงา
เป็นเงา
เป็นเงาตามตัว
เป็นเงาวับ
เป็นเงินเป็นทอง
เป็นเจ้าของ
เป็นเนื้อเดียวกัน
เป็นเบี้ยล่าง
เป็นเบือ
เป็นเบื้อ
เป็นเพื่อน
เป็นเพื่อน
เป็นเรื่อง
เป็นเรื่องเป็นราว
เป็นเล่น
เป็นเลิศ
เป็นเลิศ
เป็นเวลา
เป็นเวลา
เป็นเหตุให้
เป็นเอกฉันท์
เป็นเอง
เป็นเอามาก
เป็นแถว
เป็นแถวเป็นแนว
เป็นแถวเป็นแนว
เป็นแน่
เป็นแนว
เปรม
เปรย
เปรย
เปรยๆ
เปรยๆ
เปรยปราย
เปรอะ
เปรอะ
เปรอะเปื้อน
เปรอะเปื้อน
เปราะ
เปราะ
เปราะ
เปราะบาง
เปราะบาง
เปรี้ยง
เปรี้ยง
เปรี้ยงปร้าง
เปรียญ
เปรียญธรรม
เปรียบ
เปรียบ
เปรียบกับ
เปรียบเทียบ
เปรียบเปรย
เปรียบเสมือน
เปรียว
เปรี้ยว
เปรี้ยว
เปรียว
blackguard
blackhead
blackish
blackjack
blackleg
blacklist
blacklist
blackmail
blackmail
blackmailer
blackness
blackout
blacksmith
blackthorn
blacktop
bladder
bladdered
blade
blade
blade
blade
bladed
blades
blag
blah
blame
blame
blame
blame for
blame on
blanket
blanket
blanket with
blankety-blank
blare
blare
blarney
blaspheme
blaspheme
blasphemous
blasphemously
blasphemy
blast
blast
blast off
blasted
blasted
blatancy
blatant
blaze
blaze
blaze
blaze
blaze abroad
blaze away
blaze down
blaze up
blaze with
blazer
blazing
unctuous
unctuous
uncultivated
uncultivated
uncultured
uncultured
undaunted
undecagon
undeceive
undecided
undecided
undecided case
undecidedly
undecipherable
undefinedly
undeniable
undependable
under
under
under
under
under a cloud
under construction
under fire
under one's own steam
under someone's very nose
under the circumstances
under the counter
under the table
under the weather
underbid
underbidder
underbody
underbred
underbuy
underbuy
undercarriage
undercharge
undercharge
underclothes
underclothing
undercoat
undercover
undercroft
undercurrent
undercurrent
undercut
undercut
undercut
undercut
undercut
undercut
underdeveloped
underdeveloped country
underdevelopment
underdo
underdog
underdone
underdrain
underdrain
คิดย้อน
คิดราคา
คิดร้าย
คิดลึก
คิดสั้น
คิดหนัก
คิดหน้าคิดหลัง
คิดหวัง
คิดออก
คิดออก
คิดอ่าน
คิดอ่าน
คิดเกินราคา
คิดเงิน
คิดเฉลี่ย
คิดเล็กคิดน้อย
คิดเลข
คิดเห็น
คิดแพง
คิดในใจ
คิดได้
คิดไปคิดมา
คิดไม่ถึง
คิดไม่ออก
คิมหันต์
คิลานะ
คิลานะ
คิ้ว
คิว
คิว
คึกคะนอง
คึกคะนอง
คึกคะนอง
คึกคัก
คึกคัก
คึกคัก
คึกคาม
คืน
คืน
คืน
คืน
คืนคำ
คืนจอ
คืนชีพ
คืนดี
คืนดีกัน
คืนตัว
คืนทุน
คืนนี้
คืนสติ
คืนสติ
คืนหนึ่ง
คืนหลัง
คืนหลัง
คืนเงิน
คืบ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75