Site Map

English Thai Dictionary

Last updated: 2010, March 20
Total pages: 74444

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

    
74444 pages
creak
creak
creaking
creaky
cream
cream
cream
cream
cream
cream
cream
cream
cream cheese
cream off
creation
creation
creation
creative
creative
creative
creatively
creativity
creator
Creator
creature
creature
creature
creature
creature
credence
credential
credible
credit
credit
credit
credit
credit
credit
credit
credit
credit
credit
credit
credit card
stage-manage
stage-struck
stagecoach
stagecraft
stagehand
stager
stager
stagery
stagger
stagger
stagger
stagger
stagger about
stagger around
staginess
staging
stagnancy
stagnant
stagnant
stagnant
stagnantly
stagnate
stagnation
stagy
staid
stain
stain
stain
stain
stain
stake
stake
stake
stake
stake off
stake on
stake out
stake out
stake upon
stakeboat
stakeholder
stakeholder
stakeout
stakeout
stakes
stalactiform
stalactite
stalactitic
stalagmite
stalagmitic
stale
stale
stale
stale
stale
stale
stale
stale
stale
stalely
นึกไม่ออก
นึกไว้
นุง
นุ่งกระโจมอก
นุงถุง
นุ่งน้อยห่มน้อย
นุงนัง
นุ่งลมห่มฟ้า
นุ่งเจียมห่มเจียม
นุ่มนวล
นุ่มนวล
นุ่มนิ่ม
นุ่มนิ่ม
นุ้ย
นูน
นู่น
นู้น
นเคนทร์
นเรศ
นเรศวร
นโยบาย
นโยบายพรรค
บ.
บ.
บ.ก.
บ/ช
บก.จร.
บกพร่อง
บกพร่อง
บขส.
บทภาพยนตร์
บทภาพยนตร์
บทร้อง
บทลงโทษ
บทละคร
บทวิจารณ์
บทวิเคราะห์
บทส่งท้าย
บทสรุป
บทเพลง
บทเรียน
บทเรียน
บน
บน
บ่น
บนบาน
บนบานศาลกล่าว
บนสุด
บบส.
บพ.
บ่ม
บ่มผิว
บรมสุข
บรรจวบ
บรรจวบ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุตำแหน่ง
บรรจุภัณฑ์
สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ
สภาสูง
ส้ม
ส้ม
ส้ม
สม
สมกัน
สมการ
สมการเคมี
สมคบ
สมคบคิด
สมควร
สมควร
สมจริง
สมช.
สมญา
สมญานาม
สมฐานะ
สมณศักดิ์
สมณศักดิ์
สมณเจ้า
สมณเพศ
สมดุล
สมดุล
สมดุล
สมดุล
สมดุลยภาพ
สมดุลย์
สมตน
สมตน
สมบัติส่วนตัว
สมบุกสมบัน
สมบุกสมบัน
สมบุกสมบัน
สมบุญ
สมบูรณาญาสิทธิราช
สมบูรณาญาสิทธิราชย์
สมบูรณาธิปไตย
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์พูนสุข
สมบูรณ์แบบ
สมบูรณ์แบบ
สมประกอบ
สมประกอบ
สมประดี
สมประสงค์
สมปรารถนา
สมพรปาก
ส้มฟัก
สมภพ
สมภพ
สมภาร
สมภาร
สมภาร
สมมต
สมมต
สมมติ
สมมติ
creep
creep in
creep in
creep into
creep into
creep on
creep over
creep over
creep up
creep up
creep up on
creep up on
creeper
creeper
creepy
creepy
creepy-crawly
creepy-crawly
creepy-crawly
creepy-crawly
cremains
cremate
cremation
crematorium
crematory
crenelate
crenelation
crenellate
crenellation
creole
crestfallen
crestfallenly
crevasse
crevasse
crevice
crew
crew
crew
crew
crew cut
crewel
crib
crib
crib
crib
crib
crib
crib from
crick
cricket
cricket
cricket
crier
crier
crikey
crikey
Crimbo
crime
crime
criminal
squib
squib
squid
squill
squint
squint
squint
squint
squint
squint
squint
squint at
squint-eyed
squint-eyed
squirarchy
squire
squire
squire
squire
squire
squirm
squirm
squirm
squirm out of
squirrel
squirrel
squirrel away
squirrely
squirt
squirt
stabilizer
stabilizer
stabilizer
stable
stable
stable
stable
stableboy
stableman
stablemate
stablemate
staccato
stack
stack
stack
stack
stack
stack
stack
stack the odds against
stack up
stack up
stack up
stackable
stadholder
stadium
stadium
stadium
staff
staff
บริษัทตัวแทน
บริษัทมหาชน
บริสุทธิ์ผุดผ่อง
บริหารงาน
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารบ้านเมือง
บริหารร่างกาย
บวกลบคูณหาร
บวกลบคูณหาร
บวชเรียน
บอก
บอก
บอก
บอกกล่าว
บอกข่าว
บอกคำบอก
บอกชื่อ
บอกบท
บอกบุญ
บอกบุญไม่รับ
บอกยี่ห้อ
บอกรับเป็นสมาชิก
บอกศาลา
บอกเล่า
บอกเล่าเก้าสิบ
บอกเลิก
บะหมี่
บัง
บัง
บั้ง
บังคับ
บังคับการ
บังคับบัญชา
บังคับเอา
บังคับใจ
บังคับใช้
บั้งยศ
บังเกิด
บังเกิด
บังเกิดผล
บังเหียน
บังเอิญ
บัญชา
บัญชาการ
บัญชี
บัญชี
บัญชี
บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีชื่อ
บัญชีดำ
บัญชีบัณฑิต
บัญชีมหาบัณฑิต
บัญชีรายชื่อ
บัญชีออมทรัพย์
บัญชีเงินฝาก
บัญญัติ
สนาม
สนามกอล์ฟ
สนามกีฬา
สนามบิน
สนามฟุตบอล
สนามมวย
สนามม้า
สนามม้าแข่ง
สนามยิงปืน
สนามหญ้า
สนามหญ้า
สนามหลวง
สนามหลวง
สนามเด็กเล่น
สนามเทนนิส
สนามแข่งม้า
สนามแม่เหล็ก
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
สนิท
สนิท
สนิท
สนิท
สนิทสนม
สนิทสนม
สนิทใจ
สนิม
สนิม
สนิม
สนิม
สนุก
สบายดี
สบายใจ
สบู่
สบู่
สบู่เหลว
สบู่เหลว
สบเหมาะ
สบเหมาะ
สบโอกาส
สปช.
สปน.
สปส.
สปอนเซอร์
สปอนเซอร์
สปอนเซอร์
สปอร์
สปิริต
สผ
สผ.
สพช.
สภา
สภากาชาด
สภากาแฟ
สภาจังหวัด
สภาจาร
สภานายก
สภานิติบัญญัติ
สภาปฏิรูป
สภาผู้แทนราษฎร
สภาผู้แทนราษฎร
crimson
crimson
crimson
crimson
cringe
cringe
cringe before
crinkle
crinkle
crinkle
crinoline
cripple
cripple
cripple
crisco
crisis
crisis
crisp
crisp
crisp
crisp
crisp
crisp
crisp
crisp
crisp
crisp up
crispy
crispy
crispy
criticize
criticize
critique
croak
croak
croak
croak
croak
croak
croak
crochet
crochet
crochet
crock
crock
crock
crock
crock
crock
crock of shit
crock up
crocked
crockery
crocodile
crocodile
crocus
croft
crofter
croggy
crone
squander away
squander on
squander upon
square
square
square
square
square
square
square
square
square
square
square
square
square away
square away
square deal
square meal
square metre
square off
square off
square off
square root
square up
square up
square up to
square with
square with
square-rigged
squawk
squawk
squawk
squawk
squawk
squawk
squawker
squeak
squeak
squeak
squeak
squeak
squeak
squeak by
squeak out
squeak through
squeak through
squeaky
squeaky clean
squeal
squeal
squeal
squeamish
squeegee
squeeze
squeeze
squeeze
squeeze
squeeze
squeeze
บั่น
บันดล
บันดล
บันดล
บันดาลใจ
บันทึก
บันทึกเทป
บันลือ
บันเทิง
บันแถลง
บันไดลิง
บันไดหนีไฟ
บัลลังก์ศาล
บัวขาบ
บัวคอเสื้อ
บัวตะกั่ว
บัวตูม
บัวนาง
บัวบก
บัวบังใบ
บัวผุด
บัวลอย
บัวหลวง
บัวโรย
บ้า
บ้า
บ้า
บ่า
บ่า
บ้า
บางครั้งบางคราว
บางคราว
บางตา
บางตา
บางท่าน
บางที
บางที
บางประการ
บางประเด็น
บางราย
บางส่วน
บางสิ่ง
บางสิ่งบางอย่าง
บางหน
บางอย่าง
บางเบา
บางเบา
บางเบา
บางเบา
บางเบา
บางเวลา
บางแห่ง
บางโอกาส
บ้าจี้
บ้าจี้
บาซิลลัส
บาด
บาดคอ
บาดตา
บาดตา
สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษาวิชาชีพ
สถานสงเคราะห์
สถานสงเคราะห์
สถานอาบอบนวด
สถานะ
สถานี
สถานี
สถานีขนส่ง
สถานีขนส่ง
สถานีตำรวจ
สถานีปลายทาง
สถานีปลายทาง
สถานีรถไฟ
สถานีรถไฟ
สถานีวิทยุ
สถานีวิทยุกระจายเสียง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สถานีวิทยุโทรทัศน์
สถานีอนามัย
สถานีโทรทัศน์
สถานเริงรมย์
สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า
สถานเอกอัครราชทูต
สถาบัน
สถาบัน
สถาบันการศึกษา
สถาบันการเงิน
สถาบันการเมือง
สถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาตรมหาบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตย์
สถิติ
สถิติ
สถิติการศึกษา
สถุล
สถูป
สถูป
สถูปเจดีย์
สธ
ส้น
ส้น
สน.
สนง.
สนญ.
สนด้าย
สนตะพาย
สนตะพาย
ส้นตีน
สนทนา
สนทนา
สนทนา
สนทนาปราศรัย
สนธยา
สนธิ
สนธิ
สนธิ
สนธิสัญญา
crop
crop
crop
crop
crop
crop dusting
crop out
crop out
crop rotation
crop spraying
crop up
crop up
crop up
crop up
crop up
crop-dusting
cropper
cropper
cross
cross
cross
cross
cross
cross
cross
cross
cross
cross
cross
cross
cross with
cross-country
cross-country
cross-country
cross-examine
cross-examine someone
cross-eye
cross-eyed
cross-fertilize
cross-fertilize
cross-grained
cross-legged
cross-legged
cross-pollination
cross-purpose
cross-question
cross-refer
cross-reference
cross-stitch
cross-stitch
cross-stitch
cross-town
crossbar
crossbeam
crossbones
crossbow
crossbred
crossbred
crossbreed
crossbreed
sprinkle with
sprinkler
sprinkler
sprinkler
sprinkling
sprint
sprint
sprite
spritsail
sprocket
sprout
sprout
sprout
sprout up
sprout up
spruce
spruce
spruce
spruce
spruce
spruce up
sprung
spry
spud
spud
spud
spue out
spue up
spuff
spume
spurn
spurt
spurt
spurt
spurt
spurt
spurt out
spurtle
sputnik
sputter
sputter
sputter
sputter
sputter
sputter
sputter out
sputum
spy
spy
spy
spy into
spy on
spy out
spy upon
spyglass
squab
squabble
squabble
squabble about
squabble over
บาน
บาน
บาน
บาน
บานกบ
บ้านจัดสรร
บ้านจัดสรร
บ้านช่อง
บานชื่น
บานตะเกียง
บานตะไท
บ้านนอก
บ้านนอก
บานบุรี
บานประตู
บานปลาย
บานปลาย
บ้านพัก
บ้านพัก
บ้านพักตากอากาศ
บ้านพักอาศัย
บานพับ
บ้านรับรอง
บ้านสวน
บานสะพรั่ง
บานหน้าต่าง
บานเกล็ด
บ้านเกิด
บ้านเกิดเมืองนอน
บ้านเช่า
บ้าบิ่น
บาป
บาป
บาป
บาปกรรม
บาปหนา
บาปหนา
บาปเคราะห์
บ่าย
บ้าย
บ้าย
บ่าย
บ่ายคล้อย
บ้ายศ
บายศรี
บ่ายหน้า
บ่ายหน้า
บ้ายอ
บ่ายเบี่ยง
บ่ายแก่ๆ
บ่ายโมง
บารมี
บารมี
บารมี
บารอน
บารอมิเตอร์
บ้าระห่ำ
บ้าระห่ำ
บาร์
บาร์
สง่าผ่าเผย
สงเคราะห์
สงเคราะห์
ส่งเดช
ส่งเสริม
ส่งเสริม
ส่งเสีย
ส่งเสียง
สจ.
สจร.
สจ๊วต
สช.
สด
สด
สด
สดๆ
สดๆ
สดๆ
สดๆ ร้อนๆ
สดๆ ร้อนๆ
สดๆ ร้อนๆ
สดชื่น
สดชื่น
สดมภ์
สดมภ์
สดับตรับฟัง
สดุดี
สดใส
สดใส
สดใส
สถาน
สถาน
สถาน
สถานกงสุล
สถานกงสุล
สถานกงสุล
สถานกักกัน
สถานการณ์
สถานที่
สถานที่ก่อสร้าง
สถานที่จอดรถ
สถานที่ตากอากาศ
สถานที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ทำการ
สถานที่ทำการ
สถานที่ทำงาน
สถานที่นัดพบ
สถานที่บันเทิง
สถานที่ประกอบการ
สถานที่พักผ่อน
สถานที่พักฟื้น
สถานที่รับเลี้ยงเด็ก
สถานที่ราชการ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่สาธารณะ
สถานที่อยู่
สถานที่เกิดเหตุ
สถานที่เกิดเหตุ
สถานที่โบราณ
crossword
crossword puzzle
crotch
crotch
crotch
crotchet
crotchety
crouch
crouch
crouch
crouch
crouch
crouch down
crouching
croup
croupier
crow
crow
crow
crow
crow
crow one's head off
crow over
crow over
crowbar
crowd
crowd
crowd
crowd
crowd
crown
crown
crown
crown
crown
crown
crown
crown
crown
crown
crown prince
crown princess
crown with
crown with
crown with
crucial
crucial
crucial
crucible
crucible
crucifix
crucifixion
cruciform
crucify
crud
crud


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75