English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 884 885 [886] 887 888 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
namby-pamby
(Adjective)
อ่อนแอ   อ่อนแอ Reverse lookup on ae
name
(Noun)
ชื่อ   ชื่อ Reverse lookup chêu
name
(Verb)
ตั้งชื่อ   ตั้งชื่อ Reverse lookup dtâng chêu
name after
(Phrasal verb)
ตั้งชื่อตาม   ตั้งชื่อตาม  dtâng chêu dtaam
name as
(Phrasal verb)
แต่งตั้งเป็น   แต่งตั้งเป็น  dtàeng dtâng bpen
name day
(Noun)
วันเฉลิมฉลองของนักบุญภายหลังการตั้งชื่อ   วันเฉลิมฉลองของนักบุญภายหลังการตั้งชื่อ  wan chà-lerm chà-lǒng kǒng nák boon pai lǎng gaan dtâng chêu
Name your poison.
()
สั่ง / บอกชื่อเหล้าที่จะดื่ม   สั่ง / บอกชื่อเหล้าที่จะดื่ม  sàng / bòk chêu lâo têe jà dèum
name-calling
(Noun)
การใช้คำหยาบคาย   การใช้คำหยาบคาย  gaan chái kam yàap kai
name-drop
(Verb)
อ้างชื่อคนมีชื่อเสียง   อ้างชื่อคนมีชื่อเสียง 
name-dropping
(Noun)
การอ้างชื่อผู้มีชื่อเสียงที่รู้จักกันเพื่อทำให้คนอื่นประทับใจ   การอ้างชื่อผู้มีชื่อเสียงที่รู้จักกันเพื่อทำให้คนอื่นประทับใจ 
nameless
(Adjective)
ซึ่งไม่มีชื่อ   ซึ่งไม่มีชื่อ 
namely
(Adverb)
กล่าวคือ   กล่าวคือ Reverse lookup glào keu
nameplate
(Noun)
ป้ายบนประตูหรือผนังอาคาร   ป้ายบนประตูหรือผนังอาคาร 
namesake
(Noun)
คนที่ถูกตั้งชื่อเหมือนกับคนอื่น   คนที่ถูกตั้งชื่อเหมือนกับคนอื่น  kon têe tòok dtâng chêu měuan gàp kon eun
nametag
(Noun)
ป้ายชื่อ   ป้ายชื่อ Reverse lookup bpâi chêu
nametape
(Noun)
แถบป้ายชื่อที่เป็นผ้า   แถบป้ายชื่อที่เป็นผ้า  tàep bpâi chêu têe bpen pâa
naming
(Noun)
การตั้งชื่อ   การตั้งชื่อ  gaan dtâng chêu
Nan
(Noun)
น่าน   น่าน Reverse lookup nâan
nan
(Noun)
พี่เลี้ยงเด็ก   พี่เลี้ยงเด็ก  pêe-líang dèk
Nan
(Noun)
จังหวัดน่าน   จังหวัดน่าน  jang-wàt nâan
nan
(Noun)
ขนมปังกลมแบน   ขนมปังกลมแบน  kà-nǒm bpang glom baen
nankeen
(Noun)
ผ้าฝ้าย   ผ้าฝ้าย  pâa fâi
nanny
(Noun)
พี่เลี้ยงเด็ก   พี่เลี้ยงเด็ก  pêe-líang dèk
nanny
(Noun)
ย่าหรือยาย   ย่าหรือยาย 
nanny goat
(Noun)
แพะตัวเมีย   แพะตัวเมีย 
nannying
(Noun)
การเป็นพี่เลี้ยงเด็ก   การเป็นพี่เลี้ยงเด็ก  gaan bpen pêe-líang dèk
nano-
(Prefix)
สิบยกกำลังเก้า   สิบยกกำลังเก้า  sìp yók gam-lang gâo
nanometre
(Noun)
นาโมเมตร   นาโมเมตร 
Nansen
(Noun)
นักสำรวจอาร์คติก   นักสำรวจอาร์คติก 
nap
(Verb)
งีบ   งีบ Reverse lookup ngêep
Pages: 1 ... 884 885 [886] 887 888 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;